Over de Zessprong

zessprong1

Sinds het begin van de jaren negentig is de voormalige openluchtschool aan de Kottendijk een plek waar kunstenaars de gelegenheid hebben om hun creativiteit tot wasdom te laten komen. Vanaf deze periode zijn er verscheidende beheervormen in evenveel decennia gepasseerd.

In 2019 is het pand in beheer genomen door de stichting ‘6 Sprong aan de Roombeek’, waarna herstelwerkzaamheden aan het pand zijn begonnen. Deze werkzaamheden omvatten een meerjarenplan waarbij gestaag wordt gewerkt aan de verduurzaming van het gebouw, evenals het streven om het monumentale karakter van de school weer als verborgen parel te laten glimmen. 

In het gebouw van de 6Sprong bevinden zich een 19-tal atelierruimtes, die in een aantal gevallen worden gedeeld. De kunstenaars krijgen op deze wijze de mogelijkheid om hun creatief ondernemerschap naar eigen inzicht en wensen in te vullen. Door de diversiteit van disciplines bestaat de mogelijkheid tot kruisbestuiving. De nadruk ligt op beeldende kunst, maar sluit andere disciplines op het gebied van kunst niet uit: de 6 Sprong biedt momenteel ook ruimte aan schrijvers, designers, componisten en keramisten. Kunst in de breedste zin van het woord, waarin tevens de mogelijkheid bestaat om elkaar te versterken en aan te vullen.

Afgestudeerde, autonoom beeldend kunstenaars verzorgen de primaire invulling van de ateliers. Toch bestaat de mogelijkheid om als autodidact, of bij uitoefening van alternatieve disciplines, een plek in de 6 Sprong te krijgen. Basis hiervoor blijft wel het engagement aan de kunst en de ondersteuning van het standpunt dat kunst een belangrijke functie vervult. Periodiek worden er activiteiten ontplooid die betrekking hebben op een bepaald thema of waarin interactie met de buurt wordt aangegaan.

Voor geïnteresseerden in het volgen van een cursus of workshop kunt u bij de individuele kunstenaars terecht. Door een selecte groep kunstenaars in de 6 Sprong worden cursussen en workshops binnen verschillende disciplines gegeven. Wij streven ernaar geen trucjes toe te passen en verwarren kunst niet met entertainment.

Potentiële kandidaten voor een atelier kunnen hun interesse laten blijken door te mailen via het contactformulier www.roombeekdezessprong.nl/index.php/contact

De ballotagecommissie hanteert een aantal voorwaarden en startende kunstenaars bieden wij de kans om, in goed overleg, een atelier te delen.

Adres facebook: Ateliers De Zessprong aan de Roombeek
Twitter: @6sprongroombeek

 
1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg